OSMANLI CİLT

Osmanlı Devlet armalı "Mekatibi umumiye talebesine mahsus" yazılı cilt 26x19 cm.