OSMANLI KAHVE SOĞUDANI

Dövme demir işçilikli osmanlı dönemi kahve soğudanı, orijinal maşası ile birlikte 69 cm.