OSMANLI BRONZ HAMAM TASI

Osmanlı dönemi, ay-yıldız dekorlu, osmanlıca yazılı bronz (kalaylanmış) hamam tası 20 cm.