OSMANLI MÜHÜR

Osmanlı dönemi, 1819 muhtar mührü pirinç mühür.